Nhà Hàng Vua Cua

Flash sale
Cập nhật hàng giờ tất cả những sản phẩm giảm giá đặc biệt trong ngày. Hãy bookmark trang này và quay lại thường xuyên để không bỏ lỡ bạn nhé!
Súp Cua
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
490.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
260.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

King Crab (1/2 con)
3.450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Topping
185.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bún/ Mì Thêm
15.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau Lẩu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Nước Lẩu Thái/Riêu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải sả tắc hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh Dây hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Trái Vải Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh tươi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Dưa Hấu
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Chanh Dây
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Thơm
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Suối
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Sting
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

7 Up
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Pepsi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Hà Lan
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Silver
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Nâu
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Sapporo Silver
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Bạc
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Corona Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden White
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Casadonoso
790.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xem Thực Đơn
Vua Cua Food
Flash sale
Cập nhật hàng giờ tất cả những sản phẩm giảm giá đặc biệt trong ngày. Hãy bookmark trang này và quay lại thường xuyên để không bỏ lỡ bạn nhé!
Súp Cua
99.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Mì trộn bơ tỏi
55.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm Canada (con)
490.000₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Crawfish
260.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

King Crab (1/2 con)
3.450.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Topping
185.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bún/ Mì Thêm
15.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Rau Lẩu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Nước Lẩu Thái/Riêu Thêm
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Xúc xích
45.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Bắp Mỹ
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Khoai tây bi
25.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Trà táo xanh hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà vải sả tắc hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Trà Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh Dây hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Đào Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda kiwi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Trái Vải Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Dâu Rừng Hạt Chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Soda Chanh tươi hạt chia
59.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Dưa Hấu
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Chanh Dây
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Ép Thơm
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước ép chanh tươi
49.000₫/ ly

> Giao nhanh 60 phút

Nước Suối
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Sting
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

7 Up
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Pepsi
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Mirinda cam
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Hà Lan
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Silver
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Nâu
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken không độ
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Sapporo Silver
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Bạc
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Corona Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden White
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Casadonoso
790.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Hạt Chia Thêm
10.000₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút