Nhà Hàng Vua Cua

Xem thực đơn
Heineken Hà Lan
59.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Heineken Silver
49.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Coronita Extra
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Corona Extra
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Godello
1.290.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Rượu vang trắng Casadonoso
790.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden Rosee
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Budweiser Aluminum
85.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Sapporo Silver
129.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Hoegaaden White
65.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Nâu
35.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Heineken
43.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Tiger Bạc
39.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Bia Strongbow
45.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Nước Suối
25.000₫/ chai

> Giao nhanh 60 phút

Sting
29.000₫/ lon

> Giao nhanh 60 phút

Sắp xếp