Nhà Hàng Vua Cua

Xem thực đơn
Vua Cua Food
Nửa con King crab xông nhiệt
2.863.640₫/ phần

> Giao nhanh 60 phút

Vẹm xanh Newzealand
318.200₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Bào ngư
1.400.000₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Ngao hai cồi
413.640₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Hàu sữa Pháp
4.550₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm canada sống size lớn
1.193.640₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm canada sống size nhỏ
986.400₫/ kg

> Giao nhanh 60 phút

Tôm hùm canada xông nhiệt
381.820₫/ con

> Giao nhanh 60 phút

Sắp xếp